STOWARZYSZENIE

WSPIERANIA

OŚWIATY I ROZWOJU REGIONU

z siedzibą w Smrokowie

 

Projekt „Modernizacja  istniejącego boiska sportowego przy szkole w Smrokowie” współfinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach działania, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Operacja miała na celu rozwijanie aktywności społeczności lokalnej.

 

 

Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy szkole w Smrokowie.- pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu (wszczęcie postepowania) – pobierz

Zapytanie ofertowe nr 1/2014 –  pobierz

Specyfikacja techniczna –   pobierz

Boisko rys 1 –  pobierz

Boisko rys 2 –  pobierz