Patronem naszej szkoły jest
święty Jan Paweł II

 
MŁODOŚĆ PAPIEŻA
 
  
Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach jako drugie dziecko Karola Wojtyły seniora i Emilii z Kaczorowskich. Brat Edmund był od niego o kilka lat starszy. Ojciec przyszłego papieża był byłym oficerem, który został jednak ostatecznie urzędnikiem.


Dziewięcioletni Karol przeżył wielka tragedie. 16 kwietnia 1929 roku zmarła jego matka, Emilia. Po latach właśnie matce poświęcił jeden ze swoich pierwszych wierszy:
Emilii matce mojej

Nad Twoją białą mogiłą
Białe kwitną życia kwiaty-
– o, ileż lat to już było
bez Ciebie – duchu skrzydlaty-

Nad Twoją białą mogiłą
Od lat tylu już zamkniętą,
spokój krąży z dziwną siłą,
z siłą, jak śmierć niepojętą.

Nad Twoją białą mogiłą,
Cisza jasna promienieje,
Jakby w górę coś wznosiło,
Jakby krzepiło nadzieję.

Nad Twoją białą mogiłą
Klęknąłem ze swoim smutkiem-
o, jak to dawno już było
jak się dziś zdaje malunkiem.

Nad Twoją białą mogiłą
O Matko – zgasłe kochanie –
Me usta szeptały bezsiłą:
-Daj wieczne odpoczywanie-

Bardzo młodo i w tragicznych okolicznościach zmarł brat przyszłego następcy św. Piotra, Edmund. W 1932 r. pracując w Bielskim szpitalu zaraził się od pacjentki dyfterytem. „Mój brat, Edmund, zmarł u progu samodzielności zawodowej, zaraziwszy się jako młody lekarz ostrym wypadkiem szkarlatyny, co wówczas (1932 rok) przy nieznajomości antybiotyków było zakażeniem śmiertelnym. Są to wydarzenia, które na głęboko wyryły się w mojej pamięci – śmierć brata chyba nawet głębiej niż matki, zarówno na szczególne okoliczności, rzec można tragiczne, jak też i z uwagi na moją większą już wówczas dojrzałość. Liczyłem w chwili jego śmierci dwanaście lat”.

Papiescy biografowie zaznaczają, że już od pierwszych lat szkoły wyróżniał się jako najlepszy uczeń. Uznawany był również za zdolnego sportowca. Kończąc szkołę nie myślał jednak o zostaniu księdzem. W planach Karola znajdowały się studia nad literaturą na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także doskonalenie umiejętności aktorskich.

Już po roku studia przerwał wybuch II wojny światowej. Podjął wówczas fizyczna pracę w zakładach chemicznych Solvay w Borku Falęckim.  W tym okresie Karol związał się też z organizacją podziemną „Unia”, powiązaną ze środowiskiem katolickim, która starała się między innymi ochraniać zagrożonych Żydów.

W lutym 1941 r., gdy wrócił po pracy do domu zastał w nim nieżyjącego ojca. Jak sam wspominał, w wieku 20 lat utracił już wszystkich, których kochał.

 
KAPŁAŃSTWO
 
Jesienią 1942 roku Karol Wojtyła podjął decyzję o wstąpieniu do seminarium duchownego. Jako że Niemcy zakazali wówczas kształcenia seminarzystów, uczęszczał do tajnego seminarium założonego przez metropolitę krakowskiego, arcybiskupa Adama Sapiehę. Z jego też rąk przyjął w listopadzie 1946 roku święcenia kapłańskie.

 

Dzięki protekcji kardynała Sapiehy przez kolejne 2 lata Karol Wojtyła studiował w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Dominikańskim. Tam też obronił w 1948 roku pracę doktorska.

Po powrocie do kraju przez kilka miesięcy był wikarym jednej z podkrakowskich, wiejskich parafii. Następnie został przeniesiony z Niegowici do krakowskiej parafii św. Floriana, gdzie zasłynął z organizowanych przez siebie wyjazdów ze studentami w góry i nad jeziora. „Ksiądz Wojtyła nie mógł trafić lepiej. Był wikarym. Pierwsze dziecko – Barbarę Annę Pyłko – ochrzcił dopiero 20 sierpnia. Przez cały okres wikariuszowski u św. Floriana, to jest do sierpnia 1951, ochrzcił 229 dzieci. Także w sierpniu pobłogosławił pierwsze u św. Floriana małżeństwo: Zygmunta Stanisława Szymoniaka z Janiną Gębicą. W sumie udzielił tu 170 ślubów” – pisał o tym okresie życia papieża w „Tygodniku Powszechnym” ks. Adam Boniecki.

U św. Floriana Karol Wojtyła zorganizował, co dzisiaj wydaje się niemal symboliczne, pierwsze w historii parafii rekolekcje dla chorych. Kościół miał się wówczas zamieniać niemal w sale szpitalną, w której stały łóżka z chorymi, kręciły się pielęgniarki i sanitariusze.

Wielka pasją księdza Wojtyły było jednak duszpasterstwo młodzieży akademickiej. Z częścią najbardziej zaangażowanych w te działania osób utrzymywał później kontakt nawet w czasach, gdy był już następcą św. Piotra.

Dnia 12 grudnia 1953 jego praca habilitacyjna „Ocena możliwości oparcia etyki chrześcijańskiej na założeniach systemu Maxa Schelera” została przyjęta jednogłośnie przez Radę Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednak Wojtyła nie uzyskał habilitacji z powodu odmowy Ministerstwa Oświaty.

W 1954 r. zaczął wykładać na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tam też w niewielkiej grupie profesorów brał udział w tajnych spotkaniach, na których rozmawiano o trudnej sytuacji Kościoła.

W 1958 r. Karol Wojtyła został wezwany do prymasa Stefana Wyszyńskiego, który zgodnie z decyzją papieża mianował go biskupem pomocniczym Krakowa. W cztery lata potem został krajowym duszpasterzem środowisk twórczych i inteligencji.

W tym okresie aktywnie uczestniczył również w obradach Soboru Watykańskiego II, gdzie dał się poznać dostojnikom Kościoła z całego świata. Bieg kariery księdza Wojtyły kolejny raz przyspieszył pod koniec grudnia 1963 roku, gdy został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim. W 1967 roku otrzymał również tytuł kardynała.

 
PONTYFIKAT
 
29 września 1978 roku zmarł Jan Paweł I, którego pontyfikat trwał zaledwie 33 dni. Przybyli ponownie na konklawe kardynałowie 16 października w 8. głosowaniu około godz. 17.00, wybrali na papieża Karola Wojtyłę. Kardynał z Polski zgodził się z wyborem kolegium kardynalskiego. W ten sposób na tronie Piotrowym zasiadł pierwszy w historii Polak i pierwszy od 455 lat papież, który nie był Włochem.

 

Jan Paweł II objął rządy w Watykanie, gdy świat był podzielony na dwa obozy, a nad ludzkością wisiała groźba nuklearnej zagłady. Bardzo szybko po rozpoczęciu pontyfikatu nowy papież rozpoczął podróże po całym świecie. W pierwszą podróż apostolską Jan Paweł II udał się w styczniu 1979 r. do Ameryki Łacińskiej.

Jako papież łączył w sobie dwie unikalne cechy. Był pewnym siebie przywódca Kościoła, a jednocześnie serdecznym ojcem szukającym bliskiego kontaktu ze swoimi dziećmi. To właśnie ta wyjątkowa kombinacja cech i przyniosła mu ogromną popularność na całym świecie. Przy tym odrzucił towarzyszący jego poprzednikom dystans i pompę na rzecz komunikowania się z ludźmi, także przy wykorzystaniu nowoczesnych środków przekazu.

Na Polakach i na całym naszym regionie swoje piętno papież odbił przybywając w czerwcu 1979 r. do Polski. To wówczas wzniecił iskry, które spowodowały pożar prowadzący do rozpadu bloku komunistycznego. „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” – mówił podczas homilii wygłoszonej czerwca 1979 r. na placu Zwycięstwa w Warszawie. Właśnie wtedy Polacy zobaczyli, że mogą być razem. Dni pierwszej papieskiej pielgrzymki do kraju stanowiły bezprecedensowe wydarzenie, były momentem niezwykłego zjednoczenia narodu i wywarły trwały wpływ na mające nastąpić wkrótce zdarzenia. Szacuje się, że we wszystkich uroczystościach wzięło udział ponad 10 milionów Polaków, a kolejne miliony oglądały relacje w telewizji.

Ojciec Święty podtrzymywał też swój naród na duchu po zgnieceniu przez władzę „Solidarności”. W 1983 roku papież mówił o podmiotowości narodu, o jego prawie do suwerenności i o sile, jaką państwo winno czerpać z poparcia społeczeństwa. Przypomniał zasady sprawiedliwości społecznej zawarte w Ewangelii. Wskazał na konieczność rzetelnej pracy i odnowy moralnej narodu. Mówił też o pojednaniu, poszanowaniu i dialogu społecznym, określając zasady współżycia swoich rodaków w dzisiejszej Polsce. „Naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha, naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza i tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć” – podkreślał pod Jasną Górą.

W dziesięć lat po upadku komunizmu papież spełnił kolejne ze swych marzeń – stanął na Ziemi Świętej. Podczas pielgrzymki był m.in. w sanktuarium Mojżesza na górze Nebo i odprawił mszę w Wieczerniku w Jerozolimie i w kościele Grobu Pańskiego. Uczestniczył również we mszy dla młodzieży na Górze Błogosławieństw w Galilei oraz w Bazylice Zwiastowania NMP w Nazarecie. Media szeroko informowały o treści karteczki, którą zgodnie ze zwyczajem pozostawił między kamieniami Ściany Płaczu: „Boże naszych ojców, Ty wybrałeś Abrahama i jego potomstwo, aby objawić swe Imię narodom. Jesteśmy głęboko zasmuceni postępowaniem tych, którzy w ciągu historii spowodowali cierpienia Twoich dzieci. Prosząc Cię o przebaczenie, chcemy zobowiązać się do prawdziwego braterstwa z narodami Przymierza”.

Do końca niespełnione zostało papieskie marzenie o odwiedzeniu Rosji. Nie udało się rozwiązać konfliktu z Kościołem Prawosławnym, który zdecydowanie przeciwstawia się działalności misyjnej Kościoła katolickiego na terenie, który uważa za swój.

Od 14 marca 2004 roku pontyfikat Jana Pawła II jest uznawany za najdłuższy, po pontyfikacie Świętego Piotra oraz Piusa IX.

Kalendarium życia i pontyfikatu Papieża Jana Pawła II.

 

LATA MŁODZIEŃCZE

 • 18 maja 1920 – Karol Wojtyła przychodzi na świat w Wadowicach
 • 1938 – matura i rozpoczęcie studiów polonistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • 1 września 1939 – Karol Wojtyła przerywa studia
 • 1940-41 – przyszły papież pracuje fizycznie w kamieniołomach w Krakowie
 • 1940 – powstają dwie sztuki teatralne: „Jeremiasz” oraz „Hiob”

PRACA DUSZPASTERSKA

 • 1942 – Karol Wojtyła wstępuje do Seminarium Duchownego w Krakowie
 • 1942 – rozpoczęcie studiów na tajnym Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 1944 – rozpoczęcie pracy nad dramatem „Brat naszego Boga” (o bracie Albercie Chmielowskim)
 • 1946 – ukończenie studiów na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 1 XI 1946 – święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Adama Sapiehy
 • 1946 – ukazuje się poemat Karola Wojtyły pt. „Pieśń o Bogu ukrytym”
 • 1946–48 – studia teologiczne w Rzymie
 • 1948 – powrót do Polski, objęcie wikariatu w parafii Niegowić w Małopolsce
 • 1949-51 – objęcie wikariatu parafii św. Floriana w Krakowie, studia na Wydziale Teologicznym UJ, doktorat z teologii moralnej
 • 1950 – ukończenie pracy nad „Bratem naszego Boga”
 • 1953 – habilitacja z teologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, wykłady z etyki społecznej w Seminarium Duchownym
 • 1954 – wykłady z filozofii i teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
 • 4 lipca 1958 – otrzymuje tytuł biskupa tytularnego Ombi
 • 28 września 1958 – przyjęcie sakry biskupiej
 • 1960 – ukazuje się sztuka „Przed sklepem jubilera”
 • Czerwiec 1962 – objęcie funkcji krakowskiego wikariusza kapitulnego
 • 30 grudnia 1963 – mianowanie na arcybiskupa metropolitę krakowskiego
 • 8 marca 1964 – ingres na Wawel
 • 29 maja 1967 – podniesienie do stopnia kardynała
 • 1975 – ukazuje się drukiem książka „Rozważania o śmierci”

LATA PONTYFIKATU

 • 16 października 1978 – wybór Karola Wojtyły na papieża, przyjęcie imienia Jan Paweł II
 • 1 stycznia 1979 – XII Światowy Dzień Pokoju, papież wygłasza orędzie pt. „Osiągniemy pokój, wychowując do pokoju”
 • 21 stycznia – 1 lutego 1979 – pierwsza podróż zagraniczna papieża do Dominikany, Meksyku i na Wyspy Bahama
 • 2-10 czerwca 1979 – pierwsza pielgrzymka do Polski (Warszawa, Gniezno, Częstochowa, Kraków, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Oświęcim-Brzezinka, Nowy Targ). W Warszawie Jan Paweł II wygłasza słynne kazanie „Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”
 • Wrzesień-październik 1979 – podróż do Irlandii i Stanów Zjednoczonych
 • 2 października 1979 – przemówienie na forum ONZ w Nowym Jorku
 • 1979 – publikacja poematu „Myśląc ojczyzna”
 • 1979 – ukazuje się pierwsza encyklika – „Redemptor hominis”
 • 28 – 30 listopada 1979 – pielgrzymka do Turcji
 • 1980 – publikacja drugiej encykliki pt. „Dives in misericordia”
 • 2 – 12 maja 1980 – pielgrzymka do Afryki: Zairu, Konga, Kenii, Ghany, Górnej Wolty i Wybrzeża Kości Słoniowej
 • 30 maja – 2 czerwca 1980 – podróż do Francji
 • 2 czerwca 1980 – przemówienie w siedzibie UNESCO w Paryżu
 • 30 czerwca – 12 lipca 1980 – pielgrzymka do Brazylii
 • 15 – 19 listopada 1980 – podróż do Republiki Federalnej Niemiec
 • 15 stycznia 1981 – papież przyjmuje na audiencji w Watykanie Lecha Wałęsę
 • 16 – 27 lutego 1981 – pielgrzymka do Pakistanu, na Filipiny, wyspę Guam, do Japonii i USA (Alaska)
 • 9 maja 1981 – Jan Paweł II powołuje Papieską Radę ds. Rodziny
 • 13 maja 1981 – Ali Agca strzela do papieża na Placu św. Piotra w Rzymie
 • 1981 – encyklika „Laborem exercens”
 • 18 grudnia 1981 – papież otrzymuje list od gen. Wojciecha Jaruzelskiego, który tłumaczy w nim przyczyny wprowadzenia stanu wojennego
 • 12 – 19 lutego 1982 – afrykańska pielgrzymka do Nigerii, Beninu, Gabonu i Gwinei Równikowej
 • Maj 1982 – podróż do Fatimy w Portugalii (papież dziękuje Matce Boskiej za ocalenie 13 maja 1981 roku)
 • 28 maja – 2 czerwca  1982 – podróż do Wielkiej Brytanii
 • 10 – 13 czerwca 1982 – pielgrzymka do Brazylii i Argentyny
 • 15 czerwca 1982 – podróż do Szwajcarii
 • 29 sierpnia 1982 – wizyta w San Marino
 • 15 września 1982 – Jan Paweł II przyjmuje na prywatnej audiencji Jasera Arafata
 • 28 września 1982 – spotkanie z Dalajlamą
 • 10 października 1982 – kanonizacja błogosławionego męczennika o. Maksymiliana Kolbe
 • 31 października – 9 listopada 1982 – wizyta w Hiszpanii
 • 24 lutego 1983 – publikacja książki Andre Frossarda „Nie lękajcie się! Rozmowy z Janem Pawłem II”
 • 2 – 10 marca 1983 – pielgrzymka do Kostaryki, Nikaragui, Panamy, Salwadoru, Gwatemali, Hondurasu, Belize i na Haiti
 • 16 – 23 czerwca 1983 – druga pielgrzymka do Polski (Warszawa, Niepokalanów, Częstochowa, Poznań, Katowice, Wrocław, Góra Świętej Anny, Kraków)
 • 14 – 15 sierpnia 1983 – papież przebywa w Lourdes (Francja)
 • 10 – 13 października 1983 – pielgrzymka do Austrii
 • 27 grudnia 1983 – spotkanie w rzymskim więzieniu z zamachowcem Ali Agcą
 • 2 – 12 maja 1984 – podróż do Korei Południowej, Papui-Nowej Gwinei, ma Wyspy Salomona, do Tajlandii
 • 12 – 17 czerwca 1984 – pielgrzymka do Szwajcarii
 • 9 – 21 września 1984 – podróż do Kanady
 • 10 – 13 października 1984 – pielgrzymka do Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej (Dominikana i Portoryko)
 • 1985 – encyklika „Slavorum Aposotli”
 • 26 stycznia – 6 lutego 1985 – pielgrzymka do Wenezueli, Ekwadoru, Peru, Trynidadu i Tobago
 • 31 marca 1985 – Jan Paweł II ustanawia Międzynarodowy Dzień Młodzieży
 • 11 – 21 maja 1985 – podróż do Holandii, Luksemburga i Belgii
 • 8 – 19 sierpnia 1985 – pielgrzymka do Togo, Wybrzeża Kości Słoniowej, Kamerunu, Republiki Środkowoafrykańskiej, Kenii i Maroka
 • 8 września 1985 – krótka wizyta do Liechtensteinie
 • 1986 – ukazuje się encyklika „Dominum et vivificantem”
 • 31 stycznia – 11 lutego 1986 – podróż do Indii
 • 13 kwietnia 1986 – papież w rzymskiej Synagodze Większej
 • 1 – 8 lipca 1986 – papieska pielgrzymka do Kolumbii i na Wyspy Świętej Łucji
 • 6 września 1986 – apel wystosowany do mieszkańców Europy, Jan Paweł II wzywa do jedności i pokoju
 • 1 października 1986 – papież podpisuje dokument Kongregacji Nauki Wiary „O duszpasterstwie osób homoseksualnych
 • 4 – 7 października 1986 – podróż do Francji
 • 27 października 1986 – Światowy Dzień Modlitw o Pokój w Asyżu z udziałem 47 delegacji kościołów chrześcijańskich i 13 religii niechrześcijańskich
 • 18 listopada – 1 grudnia 1986 – podróż do Bangladeszu, Fidżi, Nowej Zelandii, Australii i na Seszele
 • 13 stycznia 1987 – papież przyjmuje na audiencji Wojciecha Jaruzelskiego
 • 20 lutego 1987 – spotkanie z matką Mehmeta Ali Agcy
 • 1987 – encyklika „Redemptoris Mater”
 • 31 marca – 13 kwietnia 1987 – podróż do Urugwaju, Chile, Argentyny
 • 30 kwietnia – 4 maja 1987 – wizyta w RFN i beatyfikacja s. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein, męczenniczki z Auschwitz
 • 8 – 14 czerwca 1987 – kolejna podróż do Polski (Warszawa, Majdanek, Lublin, Tarnów, Kraków, Szczecin, Gdynia, Gdańsk, Częstochowa, Łódź)
 • 10 – 21 września 1987 – pielgrzymka do USA i Kanady (papież spotyka się z chorymi na AIDS)
 • 3 – 7 grudnia 1987 – papież spotyka się z prawosławnym patriarchą Konstantynopola Dimitriosem I
 • 1987 – ukazuje się druga encyklika w tym samym roku – „Sollicitudo rei socialis”
 • 7 – 19 maja 1988 – podróż do Urugwaju, Boliwii, Peru i Paragwaju
 • 14 czerwca 1988 – papież przyjmuje na audiencji Dalajlamę
 • 19 czerwca 1988 – kanonizacja 117 męczenników wietnamskich
 • 23 – 27 czerwca 1988 – papieska wizyta w Austrii
 • 10 – 19 wrześia 1988 – podróż do Afryki (Zimbabwe, Botswana, Lesotho i Mozambik)
 • 8 – 11 października 1988 – wystąpienie w Parlamencie Europejskim i Trybunale Praw Człowieka (w trakcie pielgrzymki do Francji)
 • 6 lutego 1989 – Jan Paweł II przyjmuje w swoich apartamentach prof. Andrieja Sacharowa, laureata Pokojowej Nagrody Nobla
 • 20 kwietnia 1989 – spotkanie z delegacją NSZZ „Solidarność” i z Lechem Wałęsą
 • 28 kwietnia – 6 maja 1989 – kolejna afrykańska podróż (Madagaskar, Reunion, Zambia, Malawi)
 • 27 maja 1989 – audiencja dla prezydenta USA George’a Busha
 • 1 – 10 czerwca 1989 – pielgrzymka do Norwegii, Islandii, Finlandii, Danii i Szwecji
 • 19 – 21 sierpnia 1989 – wizyta w Hiszpanii, papież bierze udział w Światowym Dniu Młodzieży w Santiago de Compostela
 • Wrzesień 1989 – Jan Paweł II przyjmuje w Watykanie arcybiskupa Canterbury Roberta Runcie
 • 6 – 16 października 1989 – podróż do Korei Południowej, do Indonezji i na Mauritius
 • 20 października 1989 – watykańska audiencja dla premiera Tadeusza Mazowieckiego
 • 25 stycznia – 1 lutego 1990 – podróż do krajów afrykańskich: Republiki Zielonego Przylądka, Mali, Gwinei-Bissau, Burkina Faso i do Czadu
 • Luty – kwiecień 1990 – wznowienie stosunków dyplomatycznych z Republiką Węgierską, ZSRR i Czechosłowacją
 • 21 i 22 kwietnia 1990 – pielgrzymka do Czechosłowacji
 • 6 – 14 maja 1990 – pielgrzymka do Meksyku
 • Maj 1990 – wznowienie stosunków dyplomatycznych z Rumunią
 • 25 – 27 maja 1990 – wizyta na Malcie
 • 27 sierpnia 1990 – audiencja dla Lecha Wałęsy
 • 1 – 10 września 1990 – podróż do Afryki (Tanzania, Burundi, Rwanda i Wybrzeże Kości Słoniowej)
 • 18 listopada 1990 – audiencja dla Michaiła Gorbaczowa
 • 6 grudnia – wznowienie stosunków dyplomatycznych z Bułgarią
 • 1990 – encyklika „Redemptoris missio”
 • Styczeń 1991 – Jan Paweł śle listy do światowych przwódców w sprawie naoiętej sytuacji w Zatoce Perskiej
 • 5 lutego 1991 – audiencja dla prezydenta RP Lecha Wałęsy
 • Marzec 1991 – papieski list do Sekretarza Generalnego ONZ w sprawie wojny w Zatoce Perskiej
 • 13 kwietnia 1991 – mianowanie hierarchii Kościoła rzymskokatolickiego w Rosji, na Białorusi i w Kazachstanie
 • 10 – 13 maja 1991 – podróż do Portugalii
 • 1 – 9 czerwca 1991 – podróż do Polski (Koszalin, Rzeszów, Przemyśl, Lubaczów, Kielce, Radom, Łomża, Białystok, Olsztyn, Włocławek, Płock, Warszawa)
 • 13 – 20 sierpnia 1991 – druga część pielgrzymi  do Polski (Kraków, Wadowice, Częstochowa), podróż na Węgry (od 17 sierpnia)
 • 8 września 1991 – papież ogłsza dzień modlitw o pokój w Jugosławii
 • Październik 1991 – listy do biskupów Chorwacji oraz do do patriarchy Kościoła prawosławnego w Serbii
 • 12 – 21 października 1991 – podróż do Brazylii
 • 8 grudnia 1991 – apel o pokój w rozpadającej się Jugosławii
 • 20 grudnia 1991 – audiencja dla prezydenta Republiki Rosyjskiej Borysa Jelcyna
 • 1991 – ukazuje się encyklika „Centesimus annus”
 • 8 lutego 1992 – nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Słowenią, Chorwacją i Ukrainą
 • 19 – 26 lutego 1992 – podróż do Senegalu, Gambii i Gwinei (Afryka)
 • 4 – 10 czerwca – kolejna podróż do Afryki (do Angoli, na Wyspy Świętego Tomasza i Książęcą)
 • 25 czerwca 1992 – papież podpisuje nowy Katechizm Kościoła Katolickiego
 • 12 – 28 sierpnia 1992 – chory Jan Paweł II przebywa w poliklinice Gemelli w Rzymie
 • 9 – 14 października 1992 – podróż do Dominikany
 • 7 grudnia 1992 – prezentacja Katechizmu Kościoła Katolickiego
 • 2 lutego 1993 – Jan Paweł II pisze list do arcybiskupa Sarajewa w sprawie pogłębiającej się wojny w byłej Jugosławii
 • 3 – 10 lutego 1993 – kolejna pielgrzymka do Afryki (do Beninu, Ugandy i Sudanu) – spotkania z nosicielami wirusa HIV i z dziećmi chorymi na AIDS
 • 1 marca 1993 – list do Sekretarza Generalnego ONZ apelujący o położenie kresu wojnie na Bałkanach
 • 25 kwietnia 1993 – papieska pielgrzymka do Albanii
 • 12 – 17 czerwca 1993 – podróż do Hiszpanii
 • 2 lipca 1993 – badania kontrolne w rzymskiej klinice Gemelli
 • 28 lipca 1993 – papież podpisuje konkordat zawarty między Polską a Stolicą Apostolską
 • 1993 – papież pisze encyklikę „Veritatis splendor”
 • 9 – 16 sierpnia 1993 – podróż na Jamajkę, do Meksyku i USA
 • 4 – 10 września 1993 – wizyta na Litwie, Łotwie i w Estonii
 • 21 września 1993 – Jan Paweł II spotyka się w Watykanie z naczelnym rabinem Izraela Meirem Lauem
 • 11 – 12 listopada 1993 – papież przebywa w poliklinice Gemelli (zwichnięty staw barkowy)
 • 23 stycznia 1994 – papież przewodniczy Światowemu Dniu Modlitwy o Pokój na Bałkanach
 • 11 lutego 1994 – Jan Paweł II ustanawia Papieską Akademię Obrony Życia
 • 17 marca 1994 – audiencja dla premiera Izraela Icchaka Rabina
 • 8 kwietnia 1994 – papież odsłania odrestaurowany fresk „Sąd Ostateczny” Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej
 • 29 kwietnia – 27 maja 1994 – pobyt w poliklinice Gemelli (28 kwietnia papież łamie kość udową)
 • 19 maja 1994 – audiencja dla prezydenta Lecha Wałęsy
 • 8 września 1994 – papież modli się za pokój w Sarajewie (w tym dniu miał być z pielgrzymką w obleganym przez Serbów mieście, wizyta nie doszła jednak do skutku – z przyczyn bezpieczeństwa)
 • 10 – 11 września 1994 – podróż do Chorwacji
 • 19 września 1994 – ukazuje się książka Jana Pawła II pt. „Przekroczyć próg nadziei”
 • 26 grudnia 1994 – Jan Paweł II został ogłoszony przez magazyn „Time” Człowiekiem Roku 1994
 • 11 – 21 stycznia 1995 – pielgrzymka na Filipiny, do Papui-Nowej Gwinei, Australii i Sri Lanki
 • 1995 – encyklika „Evangelium vitae”
 • 1995 – ukazuje się encyklika „Ut unum sint”
 • 20 – 22 maja 1995 – pielgrzymka do Czech
 • 22 maja 1995 – krótka wizyta papieża w Skoczowie, Bielsku-Białej i w Żywcu (zorganizowana przy okazji wizyty w Czechach, pielgrzymka miała charakter nieoficjalny)
 • 30 czerwca – 3 lipca 1995 – papieska wizyta na Słowacji
 • 9 – 10 września 1995 – papież przebywa w Loreto na spotkaniu z młodzieżą
 • 14 – 20 września 1995 – kolejna podróż do Afryki (RPA, Kamerun, Kenia)
 • 5 października 1995 – Jan Paweł II przemawia na forum ONZ (przy okazji pielgrzymki do USA, 4-8 października)
 • 5 – 12 lutego 1996 – podróż do Gwatemali, Nikaragui, Salwadoru i Wenezueli
 • 14 kwietnia 1996 – podróż do Tunezji
 • 15 kwietnia 1996 – spotkanie z naczelnym rabinem Rzymu Elio Toaffą
 • 7 – 19 maja 1996 – podróż do Słowenii
 • 21 – 23 czerwca 1996 – pielgrzymka do Niemiec
 • 6 – 7 września 1996 – papieska wizyta na Węgrzech
 • 19 – 23 września 1996 – pielgrzymka do Francji
 • 6 – 15 października 1996 – Jan Paweł II znowu przebywa w klinice Gemelli w Rzymie
 • Listopad 1996 – papież świętuje 50-lecie święceń kapłańskich
 • 15 listopada 1996 – do księgarń trafia książka Jana Pawła II pt. „Dar i tajemnica”
 • 19 listopada 1996 – spotkanie z Fidelem Castro w Watykanie
 • 23 – 25 stycznia 1997 – wizyta w Watykanie ormiańskiego katolikosa Cylicji Arama Keszisziana
 • 7 kwietnia 1997 – papież przyjmuje prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego
 • 12 – 13 kwietnia 1997 – podróż do Bośni i Hercegowiny
 • 25 – 27 kwietnia 1997 – kolejna papieska wizyta w Czechach
 • 31 maja – 10 czerwca 1997 – pielgrzymka do Polski (Wrocław, Legnica, Gorzów Wielkopolski, Gniezno, Poznań, Kalisz, Częstochowa, Zakopane, Ludźmierz, Kraków, Dukla, Krosno)
 • 2 – 6 października 1997 – podróż do Brazylii
 • 21 – 26 stycznia 1998 – papież leci na Kubę
 • Luty – marzec 1998 – ratyfikacja konkordatu z Rzeczpospolitą Polską, wymiana dokumentów konkordatowych
 • 21 – 23 marca 1998 – pielgrzymka do Nigerii
 • 12 czerwca 1998 – Jan PawełII przyjmuje w Watykanie Jasera Arafata – jako przywódcę Autonomii Palestyńskiej
 • 19 – 21 czerwca 1998 – kolejna pielgrzymka papieża do Asutrii
 • 2 – 4 października 1998 – Jan Paweł II w Chorwacji
 • 11 października 1998 – papież kanonizuje siostrę Teresę Benedyktę od Krzyża – Edytę Stein
 • 1998 – encyklika „Fides et ratio”
 • 22 – 27 stycznia 1999 –  podróż do Ameryki Północnej (Meksyku i do Stanów Zjednoczonych)
 • 2 maja 1999 – Jan Paweł II beatyfikuje stygmatyka Ojca Pio z San Giovanni Rotondo
 • 7 – 9 maja 1999 – papież przebywa w Rumunii
 • 5 – 17 czerwca 1999 – kolejna wizyta Jana Pawła II w naszym kraju (odwiedza m.in. Gdańsk, Pelplin, Licheń, Warszawę, Bydgoszcz, Toruń)
 • 5 – 9 listopada 1999 – Jan Paweł II w Indiach i Gruzji
 • 24 – 25 grudnia 1999 – w Wigilię o północy papież otwiera Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra na znak otwarcia Wielkiego Jubileuszu Roku 2000
 • 18 stycznia 2000 – nabożeństwo ekumeniczne w Bazylice św. Pawła za Murami w Rzymie z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000
 • 24 – 26 lutego 2000 – papież pielgrzymuje na górę Synaj
 • 12 marca 2000 – Dzień Przebaczenia. Wyznanie win popełnionych przez ludzi Kościoła, Jan Paweł II przeprasza m.in. Żydów za prześladowania
 • 20 – 26 marca 2000 – pielgrzymka do Ziemi Świętej
 • 12-13 maja 2000 – papież beatyfikuje w Fatimie (Portugalia) dwójkę wizjonerów: Franciszka i Hiacyntę Marto
 • 18 czerwca 2000 – Jan Paweł II otwiera w Watykanie 47. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny
 • 31 października 2000 – św. Tomasz More patronem polityków i rządzących
 • 6 stycznia 2001 – Jan Paweł II zamyka uroczystości Wielkiego Jubileuszu Roku 2000
 • 4-9 maja 2001 – podróż do Grecji, Syrii i na Maltę (śladami św. Pawła z Tarsu)
 • 23 – 27 czerwca 2001 – wizyta na Ukrainie
 • 12 września 2001 – Jan Paweł II jednoznacznie potępia w trakcie audiencji generalnej ataki terrorystyczne w USA z 11 września
 • 22 – 27 września 2001 – pielgrzymka do Kazachstanu i Armenii
 • 22 – 26 maja 2002 – Jan Paweł II odwiedza Azerbejdżan i Bułgarię
 • 24 lipca – 2 sierpnia 2002 – podróż do Kanady, Guatemali, Meksyku.
 • 16 czerwca 2002 – kanonizacja Ojca Pio
 • 16 – 19 sierpnia 2002 – pielgrzymka do Polski (Kalwaria Zebrzydowska, Kraków)
 • Wrzesień 2002 – w trakcie pobytu w letniej rezydencji Castel Gandolfo Jan Paweł II pisze poemat „Tryptyk Rzymski”
 • 6 października 2002 – kontrowersyjna kanonizacja Jose Marii Eskrivy de Balaguera, założyciela Opus Dei
 • 16 października 2002 – papież publikuje list „Rosarium Virginis Mariae” traktujący o różańcu  maryjnym
 • 31 października 2002 – Jan Paweł II otrzymuje tytuł honorowego obywatela Rzymu
 • 2003 – ukazuje się ostania papieska encyklika “Ecclesia de eucharistia”
 • 13 lutego 2003 – spotkanie z głównym rabinem Rzymu Riccardem Di Segnia
 • Wiosna 2003 – na całym świecie ukazują się wydania „Tryptyku rzymskiego”
 • 22 marca 2003 – Jan Paweł II potępia wojnę w Iraku
 • Kwiecień 2003 – papież wyraża wolę odwiedzenia Rosji (ostatecznie do pielgrzymki nigdy nie dojdzie)
 • 3 – 4 maja 2003 – podróż do Hiszpanii
 • 6 – 9 czerwca 2003 – 100. pielgrzymka Jana Pawłą II – do Chorwacji
 • 22 czerwca 2003 – papieska podróż do Bośni i Hercegowiny
 • 28 – 29 czerwca 2003 – spotkanie z delegacją Patriarchy Ekumenicznego Konstantynopola Bartłomieja I w Rzymie
 • Lipiec 2003 – papież przebywa w Castel Gandolfo, światowe media piszą o złym stanie zdrowia Jana Pawła II
 • Wrzesień 2003 – zwierzchnik włoskiej wspólnoty żydowskiej Emmanuelle Pacifici zgłosił papieża do medalu Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata
 • 11 – 14 września 2003 – podróż na Słowację
 • Październik 2003 – polskie media zastanawiają się, czy Jan Paweł II otrzyma Pokojową Nagrodę Nobla
 • Styczeń 2004 – Jan Paweł II ogląda „Pasję” Mela Gibsona w swoich prywatnych apartamentach w Watykanie
 • 16 stycznia 2004 – papież mówi w trakcie spotkania z rabinami z Izraela, że antysemityzm jest grzechem ciężkim
 • 11 marca 2004 – Jan Paweł II potępia zamach terrorystyczny na dworcu Atocha w Madrycie
 • 5 – 6 czerwca 2004 – pielgrzymka do Szwajcarii
 • Czerwiec 2004 – papież ogłasza rok 2005 Rokiem Eucharystii
 • 15 – 16 sierpnia 2004 – Jan Paweł II przebywa w sanktuarium maryjnym w Lourdes we Francji
 • Sierpień 2004 – papież przekazuje ikonę Matki Bożej Kazańskiej Patriarchatowi Moskiewskiemu
 • Wrzesień 2004 – rusza produkcja filmu biograficznego o Karolu Wojtyle w reżyserii Giacomo Battiato. Główną rolę gra Piotr Adamczyk.
 • Koniec grudnia 2004 – Jan Paweł II apeluje o solidarność z ofiarami tsunami w Azji Południowo – Wschodniej
 • Styczeń 2005 – stan zdrowia papieża pogarsza się z dnia na dzień
 • Styczeń 2005 – Watykan odwołuje papieskie spotkania
 • 9 lutego 2005 – Jan Paweł II nie bierze udziału w uroczystościach Środy Popielcowej
 • Luty 2005 – światowe media spekulują, czy papież powinien ustąpić ze stanowiska, dyskusja wokół tematu ewentualnego następcy Jana Pawła II
 • Luty – marzec  2005 – papież podupada na zdrowiu, dwukrotnie przebywa w klinice Gemelli, lekarze dokonują zabiegu tracheotomii
 • Luty – marzec 2005 – na całym świecie ukazują się przekłady nowej książki papieża pt. „Pamięć i tożsamość”
 • 6 marca 2005 – papież błogosławi wiernych z okna swojego apartamentu w Watykanie (przed drugim powrotem do kliniki)
 • 16 marca 2005 – papież pojawia się w oknie w Watykanie
 • Wielkanoc 2005 – papież nie bierze bezpośredniego udziału w uroczystościach Wielkiego Postu i Zmartwychwstania Pańskiego
 • 27 marca 2005 – Jan Paweł II udziela w Wielką Niedzielę milczącego błogosławieństwa „Urbi et Orbi”
 • 30 marca 2005 – papież odżywiany jest przez sondę bezpośrednio do żołądka
 • 31 marca 2005 – Jan Paweł II przechodzi w nocy ciężki zawał, po reanimacji odmawia przewiezienia do kliniki Gemelli
 • 1 kwietnia 2005 – Ali Agca deklaruje, że modli się za Jana Pawła II, za głowę Kościoła Katolickiego modlą się również polscy muzułmanie, na Placu Św. Piotra czuwa ponad 10 tys. ludzi, do Watykanu od rządów wielu państwa spływają depesze z życzeniami powrotu do zdrowia i wytrwałości, za papieża modlą się wyznawcy wielu odłamów chrześcijaństwa
 • 2 kwietnia 2005 roku – o godz. 21.37 papież Jan Paweł II umiera w Watykanie
 • 1 maja 2011 roku – papież Jan Paweł II już formalnie błogosławionym! Papież Benedykt XVI o godz. 10.37 podczas uroczystości beatyfikacyjnej w Watykanie obwieścił uznanie Ojca Świętego z Wadowic błogosławionym. Papież Benedykt XVI potwierdził także, że oficjalnym świętem Jana Pawła II będzie każdego roku dzień 22 października.
 • 27 kwietnia 2014r – Papież Franciszek dokonał kanonizacji papieża-Polaka w niedzielę Bożego Miłosierdzia w Rzymie. Do chwały świętych Jan Paweł II został wyniesiony razem z jednym ze swoich poprzedników, Janem XXIII.