ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM JEST PODSTAWOWYM ZADANIEM, PRZED KTÓRYM STOIMY MY – DOROŚLI. Edukację komunikacyjną należy wprowadzać od najmłodszych lat, aby stała się nieodłącznym elementem życia młodego uczestnika ruchu drogowego. Dlatego dorośli odgrywają bardzo ważną rolę w procesie wychowania, gdyż zazwyczaj są autorytetem i wzorem do naśladowania dla dziecka. Mamy więc nadzieję, że przy pomocy rodziców, wychowawców oraz funkcjonariuszy policji nauczymy naszych uczniów odpowiedniego zachowania się na drogach, prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia, odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka.

W bieżącym roku szkolnym ruszyła 10 edycja konkursu dla szkół podstawowych województwa małopolskiego pod hasłem „Odblaskowa Szkoła”. Celem tego konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci do 15 lat z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe.

W roku szkolnym 2019/20 nasza szkoła przystąpi po raz pierwszy do akcji „Odblaskowa Szkoła”. W ramach akcji zostaną przeprowadzone następujące działania:

  • wyposażenie dzieci w kamizelki i elementy odblaskowe,
  • konkurs wiedzy o bezpieczeństwie „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”, którego celem jest szerzenie wśród dzieci znajomości przepisów drogowych oraz profilaktyka bezpieczeństwa dzieci jako uczestników ruchu drogowego,
  • konkurs plastyczny „Namaluj lub narysuj swoją odblaskową szkołę” klasy I-V,
  • konkurs plastyczny na projekt plakietki odblaskowej z hasłem promującym noszenie odblasków – klasy VI-VIII,
  • spotkania z przedstawicielami Policji – pogadanki dotyczące konieczności noszenia elementów odblaskowych,
  • przygotowanie gazetek i plakatów promujących noszenie odblasków – klasy I – VIII,
  • bezpieczne wycieczki, jesteśmy widoczni na przejściu dla pieszych w mieście i na wsi,
  • akcja wręczania mieszkańcom Smrokowa odblaskowych gadżetów,
  • ODBLASKOWA MODA  – ciekawe przebranie, „Odblaskowy dzień” w szkole,
  • zdjęcie wszystkich uczniów ubranych w kamizelki „z góry” oraz trzymających napis JESTEŚMY WIDOCZNI NA DRODZE – NOSIMY ODBLASKI?