Zespół Szkół

im. Jana Pawła II

w Smrokowie

 


Smroków 44a,

32-090 Słomniki

tel./fax. 12 38 805 00,

 

12 38 805 01

 

www.zs-smrokow.iap.pl

 

smrokow@interia.pl

 

adres skrytki e-PUAP: /zssmrokow/SkrytkaESP