Dyrektor Szkoły informuje, że zgodnie ze stanowiskiem MEN, nasza szkoła w roku szkolnym 2020/21 nie będzie podejmowała żadnych czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Ubezpieczenia od NNW rodzice mogą dokonać we własnym zakresie (o czym informowałem już w ubiegłym roku).

 

Ubezpieczenie uczniów (stanowisko MEN) – [pobierz]