Rekrutacja

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „BAJKOWEGO PRZEDSZKOLA”

w SMROKOWIE[pobierz]

 

 

UWAGA   RODZICE !!!

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2018/19

JUŻ  ROZPOCZĘTA !!!

 

 

 • KARTA ZAPISU DZIECKA DO SZKOŁY – [pobierz]
 • ZGŁOSZENIE DZIECKA DO SZKOŁY – [pobierz]
 • OŚWIADCZENIE* O MIEJSCU ZAMIESZKANIA** RODZICÓW /OPIEKUNÓW PRAWNYCH KANDYDATA I KANDYDATA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMROKOWIE – [pobierz]
 • OŚWIADCZENIE RODZICA POTWIERDZAJĄCE WOLĘ PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ – [pobierz]
 • ZARZĄDZENIE NR 9/2018 BURMISTRZA GMINY SŁOMNIKI – [pobierz]

 


 

DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ W SMROKOWIE
OGŁASZA NABÓR DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
NA ROK SZKOLNY 2018/19

ZAPISY TRWAJĄ DO 30 MARCA 2018 ROKU.

 

 • OŚWIADCZENIE RODZICA POTWIERDZAJĄCE WOLĘ PRZYJĘCIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO – [pobierz]
 • ZARZĄDZENIE NR 7/2018 BURMISTRZA GMINY SŁOMNIKI z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia dla roku szkolnego 2018/2019 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Słomniki – [pobierz]
 • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO przy SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W SMROKOWIE na rok szkolny 2018/2019 – [pobierz]
 • OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY – [pobierz]
 • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem* – [pobierz]
 • OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU OBOJGA RODZICÓW W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY PROWADZENIE PRZEZ NICH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PROWADZENIE GOSPODARSTWA ROLNEGO, POBIERANIE NAUKI W SYSTEMIE DZIENNYM – [pobierz]

 


 

1. REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU 2018/2019 BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA – dla pracowników młodocianych.

2. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W SMROKOWIE s.1

3. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W SMROKOWIE s.2

4. REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW NA SEMESTR PIERWSZY W ROKU 2018/2019

5. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH W ZESPOLE SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W SMROKOWIE

6. PODANIE – LO, Sz.P.