Szanowni Rodzice!
 
 
   Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną, w celu ograniczenia zarażenia się koronawirusem, dokumentację rekrutacyjną (wnioski i załączniki) należy przesyłać na wyznaczoną poniżej skrzynkę:
 
 
Aby złożyć dokumenty do celów rekrutacji należy ze strony szkoły pobrać druki rekrutacyjne, link do strony:
 
 
następnie wydrukować, wypełnić i podpisać, a później w formie skanu lub zdjęcia przesłać na ww. adres e-mailowy.
 
W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości proszę dzwonić do sekretariatu pod nr 12 388 05 00.UWAGA! UWAGA! UWAGA!

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie wraz Małopolskim Kuratorem Oświaty zapraszają wszystkich uczniów szkół podstawowych z całej Małopolski do wzięcia udziału w projekcie
pt. „Wnuczka, wnuczek edukuje — babcia, dziadek się stosuje!”.

Celem projektu jest integracja międzypokoleniowa, w której dzieci i młodzież w ciekawy, atrakcyjny i komunikatywny sposób poinformują seniorów z jak nie stać się ofiarą oszustwa.

Twoja pomoc może być bardzo cenna.

„Wnuczka, wnuczek edukuje — babcia, dziadek się stosuje!”

Obejrzyj uważnie film z podanego linku. Wybierz jedną z możliwych form realizacji projektu, a o wynikach poinformuj mnie mailem. Więcej informacji wyślę przez dziennik elektroniczny do każdego z Was.

 

Witamy na naszej stronie!

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II

w Smrokowie


 

          


Zarządzenie Nr 8

Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie
z dnia 18 maja 2020 r.

w sprawie określenia procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie
w okresie pandemii koronawirusa COVID-19
Działając na podstawie Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.) oraz statutu szkoły podstawowej,

 czytaj więcej …

 

[ Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8-2020 ]        [ Zasady przyjmowania do I-III w czasie pandemii ]

Zarządzenie Nr 5
Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie
z dnia 24 marca 2020 r.
w sprawie organizacji realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań
oraz określające zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć
realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub
innego sposobu kształcenia, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 – [więcej …]